ANALIZA IR

Corp II - bucatarie
turnul cafenelei

Data capturii: 24.10.2006

Conditii de microclimat: T = 8.8 C; RH = 84.6%
Data capturii: 07.11.2007

Conditii de microclimat: T = xx C; RH = xxxx%
Corp III - cladirea MIKLOS
fatada de nord - etaj

3
3
1 2 3
2 3
1 2 3